Her får du noen opplysninger om hvordan testen fungerer.

Vi anbefaler:
• at du har god tid - testen tar ca. 1 time.
• at du befinner deg på et sted, hvor du ikke blir forstyrret.
• at du sjekker at lyden på PC’en din virker, og at du evt. har øretelefoner klare.

Testen består av to hoveddeler:

1. Selvevaluering – du skal selv vurdere ditt nivå i forhold til forskjellige ”jeg kan”-utsagn.
2. Selve testen – du skal velge riktige svar blant flere mulige.

Testen består av seks deler som representerer ulike språklige ferdigheter:

1. Skrive
2. Grammatikk og ordforråd
3. Lese
4. Lytte
5. Tale
6. Samtale

Hver del starter med en selvevaluering. Her skal du selv vurdere hvor godt du behersker språket i enkelte konkrete situasjoner.

Testen tar utgangspunkt i ditt nivå

Testen starter på det nivået du havner på - i følge selvevalueringen.

Når du har gjennomført første del av testen, vil testen vurdere om selvevalueringen stemmer overens med det nivået du faktisk befinner deg på. Dersom du er bedre enn det selvevalueringen tilsier, vil testen flytte deg opp til et høyere nivå.

Du kan bli sendt opp og ned flere ganger i løpet av testen. Du behøver bare å følge testens henvisninger.

Testen tar ca. 1 time

Det tar mellom ½ og 1 1/2 time å gjennomføre hele testen. Tidsbruken vil avhenge av hvor ofte du blir sendt opp eller ned i løpet av testen – og hvilket nivå du er på.

Du kan når som helst avbryte testen, og fortsette senere. Språktesten lagrer svarene dine og du fortsetter fra der du slapp. Husk at du må fullføre testen i løpet av 48 timer.

Få resultatet på e-post

Når du har gjennomført testen, får du tilsendt resultatet på e-post.

Resultatet viser ditt språklige nivå, i henhold til Det Felles Europeisk Rammeverket for Språk (CEFR).